temelleri İbn-i Teymiye tarafından atılan bir İslâm inanç hareketidir. Selef, "önde olan" anlamına gelir ve geleneksel olarak İslâm Peygamberi, sahabeler ve onları görerek tâbî olanlardan oluşan gruba verilen isimdir.