Eğitim ve yaş grubuna uygun şekilde seçilmiş parlamento üye meclisinde görevini yapma durumun senatörlük olarak ifade edilmektedir. Senatörlük aynı zamanda milletvekili şeklinde bu anlamı üzerinden de ele alınabilir. Yani milleti temsil eden kişi şeklinde ön plana çıkıyor. Özellikle Avrupa ülkeleri ile beraber Amerika'da çok fazla öne çıkan bir kelime şeklinde ifade edilebilmektedir. Bu doğrultuda Senato ve senatörlük ile beraber Senatör kelimeleri meclisin bir bütünü olarak öne çıkar.