musevilerin ibadet yerlerine verilen isimdir. doğu batı yönünde yapılmaktadır. doğuda tevratların konulduğu bölüm yer alırken sinagog'un ortasında tevrat'ın okunduğu yer bulunur. museviler ibadetlerini doğu'ya doğru dönerek gerçekleştirirler. ibadet sırasında törenleri hazan adı verilen din görevlileri yönetirken hahamlar ise tevratın o haftaki bölümünün açıklamasını yerel dilde yapar.