1-6 ay süre ile kişide,

Sanrı (hezeyan) (delüzyon) (düşünce ve davranışlarının başkaları tarafından kontrol edildiğini, birilerinin ona zarar vermeye çalıştığını, olağanüstü güçlerinin olduğunu düşünme gibi kişinin yaşadığı kültür ya da dini grup tarafından kabul edilmeyen sabit, yanlı inançlar olarak tanımlanan düşünce bozuklukları),
Varsanı (halüsinasyon) (başkalarının duymadığı sesler duyma, görüntüler görme ya da vücuduna bir şeylerin dokunduğunu hissetmek gibi algı bozuklukları),
Darmadağın konuşma (sık sık konudan sapma veya anlaşılmaz bir konuşma şekli gibi konuşma bozuklukları),
İleri derecede dağınık ya da katatonik davranış (uygunsuz sosyal davranışlar, hiçbir tepki vermeden uzun süre aynı duruşta kalma gibi davranış bozuklukları),
Silik (negatif) belirtiler (duygusal katılımda azalma, konuşamama, sosyal olarak içe çekilme) gibi bir takım belirtilerin olması ile karakterize ruhsal bir rahatsızlıktır.