görselErkek Şiddetinden Uzak Yaşama Açılan Kapılar mı?

Türkiye’de kadına yönelik ve aileiçi şiddet konusunda son yıllarda birçok araştırma, tez ve yaygın bir literatür ortaya çıkmış olsa da sığınmaevleriyle ilgili geniş ölçekli çalışmalara olan ihtiyaç büyüktür. Elinizdeki çalışmanın saha araştırmaları 2009 ve 2010 yıllarında 10 ilde (Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Muğla, Mersin, Eskişehir ve Van) yürütülmüştür. Toplamda 24 sığınmaevinde kadınlarla ve yöneticilerle yapılan derinlemesine görüşmelerin bilgileri ve paylaşımları ışığında; Türkiye’deki sığınmaevlerinin mekânsal, yönetsel yapıları ve yeterlilikleri belirlenmeye çalışılmış, ayrıca destek, güvenlik ve paydaş ilişkileri sorgulanmıştır. Sığınmaevlerinde kalan kadınların gerçekleri ve sığınmaevlerinin şiddete çözüm arayışında bir çare olma, kapı aralama süreçleri ile güçlenme deneyimlerine olan katkıları incelenmiştir.