Sözlükte "sözlük" ne demek?
Bir dilin bütün ya da belli bir çağda kullanılmış sözcük ve deyimlerini abece sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan ya da başka dillerdeki karşılıklarını veren yapıt, lügat.
Cümle içinde kullanımı
Türkçe Sözlük. Tarama Sözlüğü. Fransızca-Türkçe Sözlük. Türkçeden Almancaya Sözlük.
Sözlüğün tanımı ve gelişimi
Bir dilin veya dillerin kelime haznesini (sözvarlığını), söyleyiş ve yazılış şekilleriyle veren, kelimenin kökünü esas alarak, bunların başka unsurlarla kurdukları sözleri ve anlamlarını, değişik kullanışlarını gösteren eserlere sözlük denir. Sözlükler kelimelerin anlamlarını veya farklı dillerde ki anlamlarını açıklayabilir.
Sözlüklerde bir kelimenin birden fazla anlamının olduğu durumlar olabilir, fakat genelde ana anlamı ilk başta gösterilir. Birçok sözlük kelime ile ilgili; okunuşu, dilbilgisi, türemiş kelimeleri, tarihi, etimolojisi, resim, kullanım bilgisi, deyim veya cümle içinde kullanımı hakkında bilgiler de verebilir. Sözlükler genelde kitap halinde bulunmaktadırlar.Sözlükler tek dilli veya çok dilli olabilir. Genel veya özel alanlarla ilgili sözlükler hazırlanabilir.
İlk sözlük olarak İskenderiye Müzesi kütüphanecisi Bizanslı Aristophanes’in hazırladığı eser kabul edilir. İslam dünyasında en önemli sözlük X. yüzyılda yaşayan Farablı İsmail Cevheri’nin Sihah adlı Arapça eseri. Vankulu Lügatı diye bilinen Müteferrika’nın bastığı ilk kitap da bir Sihah çevirisidir. Türk kültüründe ilk sözlük ise Kaşgarlı Mahmut’un Türkçe’den Arapça’ya Divanü Lügati’t-Türk’üdür.
dictionary ,
sözlük, ansiklopedik sözlük ,
glossary ,
sözlük, açıklayıcı sözlük ,
lexicon ,
sözlük ,
thesaurus ,
hazine, sözlük, kelime hazinesi ,
wordbook
libretto, sözlük
sıfat
lexical
sözlük, sözcüklere ait
bir dilin bütün sözcük ve deyimlerini ya da belli bir alandaki sözcüklerini ya da belli bir çağda kullanılmış olan sözcük ve deyimlerini abece sırasıyla vererek anlamlarını açıklayan, tanımlayan ya da başka bir dildeki karşılıklarını gösteren yapıt.
Türkiye’de “lugat” karşılığı olarak teklif edilip çok kullanılan kelime diğer Türk lehçelerinde de vardır) Bir dilin kelimelerinin bütününü veya belli bir kısmını, deyimlerini alfabe sırasına, bâzan da konu veya kavramlarına göre anlamlandıran, açıklayan veya başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lugat.
ѻ Sözlük kelimesi: Sözlükte yalın halde bulunan, çekim eki almamış kelime: “Ekmek, ekmekçi, arı, açmak, açtırmak, ayakkabı.” Karşıtı: Gramer kelimesi.
Sözlük kelimesi: Sözlükte yalın halde bulunan, çekim eki almamış kelime: “Ekmek, ekmekçi, arı, açmak, açtırmak, ayakkabı.” Karşıtı: Gramer kelimesi.

SÖZLÜK BİLİMCİ

birl. i. Sözlük bilimiyle uğraşan kimse, leksikolog.

SÖZLÜK BİLİMİ

birl. i. yeni. Bir dilin veya karşılaştırmalı olarak çeşitli dillerin kelime hazînesini sözlük şeklinde ortaya koyma kurallarını belirleyen dil bilimi dalı, lugat ilmi, leksikografi.

SÖZLÜKÇÜ

yeni. Sözlük yazarı, sözlük ilmiyle uğraşan kimse, lugatçı, leksikograf.

SÖZLÜKÇÜLÜK

Sözlükçünün yaptığı iş, sözlük hazırlama işi, lugatçılık.
Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan, başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat
"Türkçe Sözlük. Tarama Sözlüğü. Fransızca-Türkçe Sözlük. Türkçeden Almancaya Sözlük."
S ile Başlayan Kelimeler
S ile Biten Kelimeler
K ile Başlayan Kelimeler
K ile Biten Kelimeler
Sözlük ile Başlayan Kelimeler
Sözlük ile Biten Kelimeler
İçerisinde Sözlük Geçen Kelimeler
Sözlü Film Nedir?
Sözlük Bilgisi Nedir?


Sözlük kelimesi baş harfi s son harfi k olan bir kelime.Başında s sonunda k olan kelimenin birinci harfi s , ikinci harfi ö , üçüncü harfi z , dördüncü harfi l , beşinci harfi ü , altıncı harfi k . Başı s sonu k olan 6 harfli kelime.
Sözlük Terimi Hakkında Bilgiler
SözlükTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Sözlük:
Bir dilin bütün ya da belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan, başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat.SözlükEdebiyat Terimi Olarak Sözlük:
Bir dilin veya dillerin kelime haznesini (sözvarlığını), söyleyiş ve yazılış şekilleriyle veren, kelimenin kökünü esas alarak, bunların başka unsurlarla kurdukları sözleri ve anlamlarını, değişik kullanışlarını gösteren eser. Sözlükler tek dilli veya çok dilli olabilir. Madde başlarını a-be-ce sırası takip eder. Genel veya özel alanlarla ilgili sözlükler hazırlanabilir. Arap harfli eski sözlüklerde madde başı Arapça kelimenin üç harfli kökünün son harfi esas alınarak sıralanırdı. XIV.-XV.yüzyıllar arasında yaşamış olan el-Kamûsü-ı-Muhît (Okyanus Sözlüğü) adlı eseri Türkçeye çeviren Mütercim Asım bu sistemi kullandı. İlk sözlük olarak İskenderiye Müzesi kütüphanecisi Bizanslı Aristophanes'in hazırladığı eser kabul edilir. İslam dünyasında en önemli sözlük X. yüzyılda yaşayan Fârâblı İsmail Cevheri'nin Sihâh adlı Arapça eseri. Vankulu Lügatı diye bilinen Müteferrika'nın bastığı ilk kitap da bir Sihâh çevirisidir. Türk kültüründe ilk sözlük ise Kaşgarlı Mahmud'un Türkçe'den Arapça'ya Divanü Lügati't-Türk'üdür.
Türkçe - İngilizce
dictionary
Are you going to buy a dictionary? - Sözlük mü satın alacaksınız?

(Dilbilim) word stockdictionary, lexicon lügat(Dilbilim,Teknik) vocabulary
I'll look up the vocabulary in the dictionary. - Sözlükte kelimeye bakacağım.
statement
I'm going to ascertain the truth of his statement. - Onun sözünün aslını araştıracağım.

söz
promise
Your stomach won't be full from promises. - Miden sözlerden dolu olmayacaktır.

söz
word
The dictionary contains about half a million words. - Sözlük, yaklaşık yarım milyon kelime içeriyor.

sözlük indir
download dictionary
sözlük yapımı
lexicography
sözlük anlamı
dictionary
sözlük anlamı
(Dilbilim) lexical meaning
sözlük bilim
(Dilbilim) lexicographical
sözlük değil gramer anlamı olan kelime
empty word
sözlük dosyası
dictionary file
sözlük düzenleyici
lexicographer
sözlük girdisi
(Bilgisayar) glossary entry
sözlük listesi
dictionary list
sözlük oluşturmak
lexicalize
sözlük sıralaması
(Matematik) lexico graphie order
sözlük sıralaması
(Bilgisayar,Matematik) lexicographic order
sözlük türü
(Bilgisayar) dictionary type
sözlük yazarı
glossarist
sözlük yazarı
glossographer
sözlük yazarı
lexicographer
sözlük yazma
glossography
sözlük-biçemi
(Bilgisayar) dictionary-style
söz
upon my word
söz
{i} plight
söz
expression
I'll look up the expression in the dictionary. - Ben ifadeye sözlükte bakacağım.

söz
{s} wordy
ansiklopedik sözlük
dictionary
ekleneceği sözlük
(Bilgisayar) add words to
elektronik sözlük
electronic dictionary
ingilizce sözlük
english dictionary
ingilizce türkçe sözlük
english turkish dictionary
küçük sözlük
(Bilgisayar) glossary list
küçük sözlük
glossary
kısa sözlük
vocabulary
online sözlük
online dictionary
sesli sözlük
SesliSözlük is a multilingual online dictionary . Besides English and Turkish; Ottoman, German, Italian, French, Greek and Spanish translation of words between languages ​​can be found in the dictionary. In total SesliSözlük dictionary offers translations in 20 languages. It's Translation section has been preferred translation service in Turkey. SesliSözlük has been first choice of Translators , academics , students and businesses. Established in 1999 SesliSözlük became online in year 2000. Besides the definition of the word, Turkish pronunciation of the words, synonyms and antonyms, etymological definitions are also included. Translations are paired with sample sentences. You can use SesliSözlük on your favorite browser, iOS (iPhone,iPad) and Android and Windows-Phone devices.With iOS app, you can sync your search history and favorites between your devices and browser
standart sözlük
(Bilgisayar) standard dictionary
standart sözlük
(Bilgisayar) main dictionary
söz
iron
söz
gossip
söz
(Dilbilim) parole
söz
fluent
söz
asseverate
söz
rumour
söz
commitment
I'm sorry, I already have another commitment. - Üzgünüm, benim zaten başka bir sözüm var.

söz
dixit
türkçe ingilizce sözlük
turkish english dictionary
özel sözlük
(Bilgisayar) customized dictionary
özel sözlük
(Bilgisayar) glossary
söz
{i} say
I have to check and see what the contract says. - Sözleşmenin ne dediğini kontrol etmek ve görmek zorundayım.

söz
wording
söz
{i} term
The union and the company have come to terms on a new contract. - Sendika ve şirket yeni bir sözleşme üzerinde anlaşma sağladılar.

söz
remark
That kind of remark does not befit you. - O tür sözler size yakışmıyor.

söz
saying
Have you ever heard the saying: Lying leads to thieving? - Sen hiç yalan söyleme hırsızlığa götürür sözünü duydun mu?

söz
undertaking
söz
assurance
söz
pledge
Tom pledged his continued support. - Tom destek vermeye devam etmeye söz verdi.

söz
foregoing
söz
asseveration
büyük sözlük
great dictionary
dan sözlük
from dictionary
söz
mentions
Mary becomes angry when Tom mentions her weight. - Mary, Tom onun ağırlığından söz ettiği zaman sinirlenir.

söz
vocable
söz
{i} sentence
It's all about sentences. Not words. - O, tümüyle cümlelerle ilgilidir. Sözcüklerle değil.

söz
spoken of
ansiklopedik sözlük
dictionary with encyclopedic material added
ayaklı sözlük
walking dictionary
ayaklı sözlük
someone who has an answer to almost everything
açıklayıcı sözlük
glossary
başlı bileşik sözlük
(Dilbilim) endocentric
canlı sözlük
walking dictionary
ek sözlük
(Bilgisayar) addenda dictionary
konuşan sözlük
talking dictionary
ortak bilgi mübadele sözlük ve dili
(Askeri) common information exchange glossary and language
otomatik sözlük
automatic dictionary
söz
{i} talk
Many things are easy to talk about, but difficult to actually carry out. - Pek çok şey sözde kolaydır, fakat gerçekleştirmesi aslında zordur.

söz
voice
söz
word, remark; speech, talk; saying; rumour, gossip; promise, assurance, commitment; engagement
söz
committal
söz
{i} engagement
Tom had a previous engagement. - Tom'un bir önceki sözleşmesi vardı.

söz
faith
You must be faithful to your word. - Sözüne sadık olmalısın.

söz
verbalism
söz
discourse
söz
{i} spiel
söz
{f} contracting
söz
rumor
The media got wind of a rumor about his engagement and came quickly. - Medyanın onun sözleşmesi ile ilgili bir söylenti rüzgarı vardı ve hızlı geldi.

söz
remark, utterance; expression; statement; word
tamamlayıcı sözlük
(Bilgisayar) supplemental dictionary
teknik sözlük
technical dictionary
yerleşik sözlük
(Bilgisayar) built-in dictionary
özdevimli sözlük
(Bilgisayar) automatic dictionary
özel sözlük ekle
(Bilgisayar) add custom dictionary
ıngilizce ıspanyolca sözlük arıyorum
I need an English Spanish dictionary