Yazar adı gereklidir!

Göster Şifre gereklidir!

Şifreni mi unuttun?

Yazar adı gereklidir!

E-posta gereklidir!

Göster Parola gereklidir!

9 + 11 =

Şifrenizi mi unuttunuz? Endişelenmeyin! Aşağıdan kayıt olduğunuz e-posta adresinizi girin ve şifrenizi sıfırlayın.

E-posta gereklidir!

Girişe Dön

Kapat
 • sözlük nedir

  Sözlükte "sözlük" ne demek?
  Bir dilin bütün ya da belli bir çağda kullanılmış sözcük ve deyimlerini abece sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan ya da başka dillerdeki karşılıklarını veren yapıt, lügat.
  Cümle içinde kullanımı
  Türkçe Sözlük. Tarama Sözlüğü. Fransızca-Türkçe Sözlük. Türkçeden Almancaya Sözlük.
  Sözlüğün tanımı ve gelişimi
  Bir dilin veya dillerin kelime haznesini (sözvarlığını), söyleyiş ve yazılış şekilleriyle veren, kelimenin kökünü esas alarak, bunların başka unsurlarla kurdukları sözleri ve anlamlarını, değişik kullanışlarını gösteren eserlere sözlük denir. Sözlükler kelimelerin anlamlarını veya farklı dillerde ki anlamlarını açıklayabilir.
  Sözlüklerde bir kelimenin birden fazla anlamının olduğu durumlar olabilir, fakat genelde ana anlamı ilk başta gösterilir. Birçok sözlük kelime ile ilgili; okunuşu, dilbilgisi, türemiş kelimeleri, tarihi, etimolojisi, resim, kullanım bilgisi, deyim veya cümle içinde kullanımı hakkında bilgiler de verebilir. Sözlükler genelde kitap halinde bulunmaktadırlar.Sözlükler tek dilli veya çok dilli olabilir. Genel veya özel alanlarla ilgili sözlükler hazırlanabilir.
  İlk sözlük olarak İskenderiye Müzesi kütüphanecisi Bizanslı Aristophanes’in hazırladığı eser kabul edilir. İslam dünyasında en önemli sözlük X. yüzyılda yaşayan Farablı İsmail Cevheri’nin Sihah adlı Arapça eseri. Vankulu Lügatı diye bilinen Müteferrika’nın bastığı ilk kitap da bir Sihah çevirisidir. Türk kültüründe ilk sözlük ise Kaşgarlı Mahmut’un Türkçe’den Arapça’ya Divanü Lügati’t-Türk’üdür.
  dictionary ,
  sözlük, ansiklopedik sözlük ,
  glossary ,
  sözlük, açıklayıcı sözlük ,
  lexicon ,
  sözlük ,
  thesaurus ,
  hazine, sözlük, kelime hazinesi ,
  wordbook
  libretto, sözlük
  sıfat
  lexical
  sözlük, sözcüklere ait

  https://www.betasozluk.com Güncel Topluluk Sözlüğü

  bir dilin bütün sözcük ve deyimlerini ya da belli bir alandaki sözcüklerini ya da belli bir çağda kullanılmış olan sözcük ve deyimlerini abece sırasıyla vererek anlamlarını açıklayan, tanımlayan ya da başka bir dildeki karşılıklarını gösteren yapıt.

  Türkiye’de “lugat” karşılığı olarak teklif edilip çok kullanılan kelime diğer Türk lehçelerinde de vardır) Bir dilin kelimelerinin bütününü veya belli bir kısmını, deyimlerini alfabe sırasına, bâzan da konu veya kavramlarına göre anlamlandıran, açıklayan veya başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lugat.
  ѻ Sözlük kelimesi: Sözlükte yalın halde bulunan, çekim eki almamış kelime: “Ekmek, ekmekçi, arı, açmak, açtırmak, ayakkabı.” Karşıtı: Gramer kelimesi.

  Sözlük kelimesi: Sözlükte yalın halde bulunan, çekim eki almamış kelime: “Ekmek, ekmekçi, arı, açmak, açtırmak, ayakkabı.” Karşıtı: Gramer kelimesi.

  SÖZLÜK BİLİMCİ

  birl. i. Sözlük bilimiyle uğraşan kimse, leksikolog.

  SÖZLÜK BİLİMİ

  birl. i. yeni. Bir dilin veya karşılaştırmalı olarak çeşitli dillerin kelime hazînesini sözlük şeklinde ortaya koyma kurallarını belirleyen dil bilimi dalı, lugat ilmi, leksikografi.

  SÖZLÜKÇÜ

  yeni. Sözlük yazarı, sözlük ilmiyle uğraşan kimse, lugatçı, leksikograf.

  SÖZLÜKÇÜLÜK

  Sözlükçünün yaptığı iş, sözlük hazırlama işi, lugatçılık.

  Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan, başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat
  "Türkçe Sözlük. Tarama Sözlüğü. Fransızca-Türkçe Sözlük. Türkçeden Almancaya Sözlük."

  S ile Başlayan Kelimeler
  S ile Biten Kelimeler
  K ile Başlayan Kelimeler
  K ile Biten Kelimeler
  Sözlük ile Başlayan Kelimeler
  Sözlük ile Biten Kelimeler
  İçerisinde Sözlük Geçen Kelimeler
  Sözlü Film Nedir?
  Sözlük Bilgisi Nedir?


  Sözlük kelimesi baş harfi s son harfi k olan bir kelime.Başında s sonunda k olan kelimenin birinci harfi s , ikinci harfi ö , üçüncü harfi z , dördüncü harfi l , beşinci harfi ü , altıncı harfi k . Başı s sonu k olan 6 harfli kelime.

  Sözlük Terimi Hakkında Bilgiler
  SözlükTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Sözlük:
  Bir dilin bütün ya da belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan, başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat.  SözlükEdebiyat Terimi Olarak Sözlük:
  Bir dilin veya dillerin kelime haznesini (sözvarlığını), söyleyiş ve yazılış şekilleriyle veren, kelimenin kökünü esas alarak, bunların başka unsurlarla kurdukları sözleri ve anlamlarını, değişik kullanışlarını gösteren eser. Sözlükler tek dilli veya çok dilli olabilir. Madde başlarını a-be-ce sırası takip eder. Genel veya özel alanlarla ilgili sözlükler hazırlanabilir. Arap harfli eski sözlüklerde madde başı Arapça kelimenin üç harfli kökünün son harfi esas alınarak sıralanırdı. XIV.-XV.yüzyıllar arasında yaşamış olan el-Kamûsü-ı-Muhît (Okyanus Sözlüğü) adlı eseri Türkçeye çeviren Mütercim Asım bu sistemi kullandı. İlk sözlük olarak İskenderiye Müzesi kütüphanecisi Bizanslı Aristophanes'in hazırladığı eser kabul edilir. İslam dünyasında en önemli sözlük X. yüzyılda yaşayan Fârâblı İsmail Cevheri'nin Sihâh adlı Arapça eseri. Vankulu Lügatı diye bilinen Müteferrika'nın bastığı ilk kitap da bir Sihâh çevirisidir. Türk kültüründe ilk sözlük ise Kaşgarlı Mahmud'un Türkçe'den Arapça'ya Divanü Lügati't-Türk'üdür.

  Türkçe – İngilizce
  dictionary
  Are you going to buy a dictionary? – Sözlük mü satın alacaksınız?

  (Dilbilim) word stockdictionary, lexicon lügat(Dilbilim,Teknik) vocabulary
  I'll look up the vocabulary in the dictionary. – Sözlükte kelimeye bakacağım.

  statement
  I'm going to ascertain the truth of his statement. – Onun sözünün aslını araştıracağım.

  söz
  promise
  Your stomach won't be full from promises. – Miden sözlerden dolu olmayacaktır.

  söz
  word
  The dictionary contains about half a million words. – Sözlük, yaklaşık yarım milyon kelime içeriyor.

  sözlük indir
  download dictionary
  sözlük yapımı
  lexicography
  sözlük anlamı
  dictionary
  sözlük anlamı
  (Dilbilim) lexical meaning
  sözlük bilim
  (Dilbilim) lexicographical
  sözlük değil gramer anlamı olan kelime
  empty word
  sözlük dosyası
  dictionary file
  sözlük düzenleyici
  lexicographer
  sözlük girdisi
  (Bilgisayar) glossary entry
  sözlük listesi
  dictionary list
  sözlük oluşturmak
  lexicalize
  sözlük sıralaması
  (Matematik) lexico graphie order
  sözlük sıralaması
  (Bilgisayar,Matematik) lexicographic order
  sözlük türü
  (Bilgisayar) dictionary type
  sözlük yazarı
  glossarist
  sözlük yazarı
  glossographer
  sözlük yazarı
  lexicographer
  sözlük yazma
  glossography
  sözlük-biçemi
  (Bilgisayar) dictionary-style
  söz
  upon my word
  söz
  {i} plight
  söz
  expression
  I'll look up the expression in the dictionary. – Ben ifadeye sözlükte bakacağım.

  söz
  {s} wordy
  ansiklopedik sözlük
  dictionary
  ekleneceği sözlük
  (Bilgisayar) add words to
  elektronik sözlük
  electronic dictionary
  ingilizce sözlük
  english dictionary
  ingilizce türkçe sözlük
  english turkish dictionary
  küçük sözlük
  (Bilgisayar) glossary list
  küçük sözlük
  glossary
  kısa sözlük
  vocabulary
  online sözlük
  online dictionary
  sesli sözlük
  SesliSözlük is a multilingual online dictionary . Besides English and Turkish; Ottoman, German, Italian, French, Greek and Spanish translation of words between languages ​​can be found in the dictionary. In total SesliSözlük dictionary offers translations in 20 languages. It's Translation section has been preferred translation service in Turkey. SesliSözlük has been first choice of Translators , academics , students and businesses. Established in 1999 SesliSözlük became online in year 2000. Besides the definition of the word, Turkish pronunciation of the words, synonyms and antonyms, etymological definitions are also included. Translations are paired with sample sentences. You can use SesliSözlük on your favorite browser, iOS (iPhone,iPad) and Android and Windows-Phone devices.With iOS app, you can sync your search history and favorites between your devices and browser
  standart sözlük
  (Bilgisayar) standard dictionary
  standart sözlük
  (Bilgisayar) main dictionary
  söz
  iron
  söz
  gossip
  söz
  (Dilbilim) parole
  söz
  fluent
  söz
  asseverate
  söz
  rumour
  söz
  commitment
  I'm sorry, I already have another commitment. – Üzgünüm, benim zaten başka bir sözüm var.

  söz
  dixit
  türkçe ingilizce sözlük
  turkish english dictionary
  özel sözlük
  (Bilgisayar) customized dictionary
  özel sözlük
  (Bilgisayar) glossary
  söz
  {i} say
  I have to check and see what the contract says. – Sözleşmenin ne dediğini kontrol etmek ve görmek zorundayım.

  söz
  wording
  söz
  {i} term
  The union and the company have come to terms on a new contract. – Sendika ve şirket yeni bir sözleşme üzerinde anlaşma sağladılar.

  söz
  remark
  That kind of remark does not befit you. – O tür sözler size yakışmıyor.

  söz
  saying
  Have you ever heard the saying: Lying leads to thieving? – Sen hiç yalan söyleme hırsızlığa götürür sözünü duydun mu?

  söz
  undertaking
  söz
  assurance
  söz
  pledge
  Tom pledged his continued support. – Tom destek vermeye devam etmeye söz verdi.

  söz
  foregoing
  söz
  asseveration
  büyük sözlük
  great dictionary
  dan sözlük
  from dictionary
  söz
  mentions
  Mary becomes angry when Tom mentions her weight. – Mary, Tom onun ağırlığından söz ettiği zaman sinirlenir.

  söz
  vocable
  söz
  {i} sentence
  It's all about sentences. Not words. – O, tümüyle cümlelerle ilgilidir. Sözcüklerle değil.

  söz
  spoken of
  ansiklopedik sözlük
  dictionary with encyclopedic material added
  ayaklı sözlük
  walking dictionary
  ayaklı sözlük
  someone who has an answer to almost everything
  açıklayıcı sözlük
  glossary
  başlı bileşik sözlük
  (Dilbilim) endocentric
  canlı sözlük
  walking dictionary
  ek sözlük
  (Bilgisayar) addenda dictionary
  konuşan sözlük
  talking dictionary
  ortak bilgi mübadele sözlük ve dili
  (Askeri) common information exchange glossary and language
  otomatik sözlük
  automatic dictionary
  söz
  {i} talk
  Many things are easy to talk about, but difficult to actually carry out. – Pek çok şey sözde kolaydır, fakat gerçekleştirmesi aslında zordur.

  söz
  voice
  söz
  word, remark; speech, talk; saying; rumour, gossip; promise, assurance, commitment; engagement
  söz
  committal
  söz
  {i} engagement
  Tom had a previous engagement. – Tom'un bir önceki sözleşmesi vardı.

  söz
  faith
  You must be faithful to your word. – Sözüne sadık olmalısın.

  söz
  verbalism
  söz
  discourse
  söz
  {i} spiel
  söz
  {f} contracting
  söz
  rumor
  The media got wind of a rumor about his engagement and came quickly. – Medyanın onun sözleşmesi ile ilgili bir söylenti rüzgarı vardı ve hızlı geldi.

  söz
  remark, utterance; expression; statement; word
  tamamlayıcı sözlük
  (Bilgisayar) supplemental dictionary
  teknik sözlük
  technical dictionary
  yerleşik sözlük
  (Bilgisayar) built-in dictionary
  özdevimli sözlük
  (Bilgisayar) automatic dictionary
  özel sözlük ekle
  (Bilgisayar) add custom dictionary
  ıngilizce ıspanyolca sözlük arıyorum
  I need an English Spanish dictionary

  betasozluk betasozlukcom betasozlukcom