Stereo, stereoskopik veya diseksiyon mikroskobu, tipik olarak içinden geçirilmek yerine bir nesnenin yüzeyinden yansıyan ışık kullanılarak bir numunenin düşük büyütme gözlemi için tasarlanmış bir optik mikroskop varyantıdır.