Stereotipi ya da Basmakalıp davranış, zekâ geriliği, otistik spektrum bozukluğu, geç diskinezi ve stereotipik hareket bozukluğu olan hastalarda görülen yineleyici ya da törensel hareket, duruş ya da ifadedir. Stereotipiler vücudu sallamak gibi basit ya da kendini okşama, bacak bacak üstüne atma ve yerinde yürüme gibi karmaşık olabilir. Stereotipi için çeşitli nedenler önerilmiştir ve değişik tedavi seçenekleri bulunmaktadır.