üretilip satışa hazır duruma getirilmiş, depolanmış malların toplam miktarı.

bir sanayi dalında kullanılan hammaddelerin, işlenmiş ya da yarı işlenmiş maddelerin tümü.