Surre-i Hümâyûn Alayı veya Surre Alayı, Osmanlı İmparatorluğu'nda Surre Emini adıyla bilinen bir kurum, İstanbul'dan Mekke ve Medine'ye yardımları ve armağanları götürmüş olan topluluktur. Surre-i Hümâyûn Alayı, İstanbul'dan törenle uğurlanılırdı.