survivor kelime anlamı olarak kurtulan,sağ kalan,hayatta kalan,geride kalan ya da kazazededir.İngilizce bir kelime olup,aynı zamanda Türkiye'de bir show programının ismidir.Adada çok az bir yemek ile hayatta kalıp,kazanana ödül verilen çeşitli oyunların oynandığı yarışma programı.
Hayatta kalan kişi; bir kazadan sağ olarak kurtulan kimse demek

Yıllardır hayatımızda olan bir tv programi