Ara beyinin bir parçası olan talamus, ceviz büyüklüğünde bir sinir dokusudur.

İnsan beyninin orta kısmında yer alır. Koku duyusu dışında tüm duyu organlarının bağlantı yeri talamusta yer alır. Belirli bir işi gerçekleştirmek için yapılan davranışlar burada şekillenir. Brainstemden ve optik sinirlerden duyu bilgilerini alır ve daha yüksek beyin bölgelerine iletir.

Talamusun dış görünüşü yan yana duran iki ampulü andırır. İki özdeş parçadan meydana gelmiştir ve her parçanın uzunluğu yaklaşık 6 cm’dir. Talamus, duyular üzerindeki etkisi nedeniyle embriyon gelişimin ilk evrelerinde ortaya çıkar. Talamus bölgesi gelişmeyen embriyo yaşayamaz. Aynı şekilde talamus bölgesi özelliğini kaybedecek derecede hasara uğramış bir kişi kısa sürede ölür.

Talamusun en önemli özelliklerinden biri duyular üzerindeki filtre özelliğidir. Bu özellik ile hislerimizi önemine göre sınıflandırmamızı sağlar.