bir kavramın, bir sözcüğün ne anlama geldiğini, özel ve başlıca niteliklerini belirterek anlatma, açıklama, tanıtma işi.

bir varlığa, bir şeye özgü olan nitelikleri belirterek onu tanıtma işi.