bazı insanları kollamak, kayırmak işi. genelde iş bulurken kullanılır, araya akrabalar/tanıdıklar girerek torpil ayarlanır.
ayrıca içerisinde sıkıştırılmış barut bulunan ufak çocuklar için eğlenme aracına verilen isimdir. gereksiz şov olaylarına girişilince elin yanması, gözün çıkması ve bu tarz olumsuz olarların oluşmasına neden olmaktadır.