Tülütabaklılar, Kurtuluş Savaşı sırasında kayda geçen olağanüstü bir direniş öyküsünün kahramanlarıdır. Balıkesir, Yunanlıların işgali altındadır. tüm kasaba Yunanlılar'ın saldırılarından ve zulmünden yılmıştır. Şehrin tabakhane bölgesinde yaşayan ileri gelenleri düşmana karşı koymak üzere birleşir ve filmlere konu olacak bir karar alırlar. Erkekler soba kurumu ve isleri ile yüzlerini boyayıp, koyun ve keçi postlarını giymişler. Sonra da ellerine aldıkları sopa, zil ve çıngırak gibi aletlerle; at kuyruklarından yaptıkları bıyıklarla, hayvan boynuzlarından yaptıkları asalarla geceleri Yunanlıları korkutup kaçırmışlar. günümüzde halen bu gelenek Balıkesirliler tarafından devam ettirilmektedir.

Tarihimizdeki bu gelenek bana, Macaristan'ın Mohaç kasabasında her yıl düzenlenen ve UNESCO kültürel mirası listesinde yer Alan "Busho festivalini anımsattı. Bu festivalin tarihi kökenleri de incelendiğinde bir savaş taktiği olarak günümüze kadar geldiğini görebilmekteyiz. Mohaç'ta Hırvat asıllı Macarlar, Mohaç Meydan Muharebesi yıllarında Türkleri korkutmak ve kaçırmak amacıyla koyun postları giyerek ve maskeler takarak kaçırmaya çalışmışlardır.