anlatma biçimi, deyiş ya da yapış biçimi.

bir çağa, bir ülkeye ya da bir sanatçıya özgü teknik, renk, söyleyiş ve biçimlendirme özelliği.