yer anlamına gelen 'topos' kelimesinin önüne yunanca'da "olumsuzluk, değil" anlamı olan 'ou' getirilmesiyle thomas more tarafından oluşturulan kurgusal bir eserin ismi olarak ortaya çıkmış sözcüktür. fakat kullanım bakımından sadece olmayan yer değil, hayal ürünü ve asla hayal gücünden öteye geçemeyeceği düşünülen şeyleri betimlemek için kullanılır. bir idealizmi içerir. ulaşılması imkansız ama arzu edilen mekan anlamı da taşır.