görsel

Ortak adı hizmet ağacı veya sorb ağacı olan Sorbus domestica, batı, orta ve güney Avrupa, kuzeybatı Afrika ve güneybatı Asya'ya özgü bir Sorbus türüdür. Yabani hizmet ağacı Sorbus torminalis'ten ayırt etmek için gerçek hizmet ağacı olarak adlandırılabilir.