Velhasıl kelam kelimesi Arapça kökenlidir. Bu kelime zarf olma özelliğine sahiptir. Kelimenin kökeni ve'l-hasıl kelam kelimelerinden oluşmaktadır. Türk dil Kurumuna göre bu kelimenin anlamı kısacası ya da kısaca söylemek gerekirse şeklindedir.

Velhasıl kelimesi cümle içinde sık sık kullanılmaz. Kullanılması halinde de zarf olarak kullanılmaktadır. Örnek:

Velhasıl kelam sizin bu gülüşünüze aşık oldum.