Vücut bütünlüğüne ilişkin kimlik bozukluğu olarak da bilinen bu apotemnofili sendromu, kişinin herhangi bir uzvunu kendine ait hissetmemesi ve varlığından rahatsız olmasıdır. Kişiler bu uzuvların kendilerini çirkin veya engelli gibi gösterdiklerini düşünürler. Doktorlar sendromun temeliyle ilgili oldukça kararsız. Çocukluk dönemindeki travmaların, bir ampüte ile kendini fazlasıyla özdeşleştirmenin, obsesif bir eğilimin sebep olabileceğini düşünenler olduğu gibi beyindeki vücut algısının gerçekteki ile örtüşmemesinin bir getirisi olduğunu düşünenler de oldukça fazla. Bu sendromun görüldüğü kişiler, uzuvlarının nereden itibaren kendilerine ait olmadığını kesin bir çizgiyle belirtebilmektedir. Bir yolunu bulunca da bu uzvu kestirmekten çekinmemektedirler. Buna karşın etraflarındaki insanlarla bu problemi paylaşma hususunda ciddi sorunlar yaşamaktadırlar.