1. hey, bana bak, baksan a! anlamında.
"Yahu, içerde kimse yok mu?"
2. üzerine dikkati çekmek, güçlendirmek için, söylenen söze katılır.
"Deniz çok güzelmiş yahu!"