görselBir Sahtekârın Samimi Portresi

Kur'an pasajları ("ayetler") başta olmak üzere İslami kaynaklar esas alınarak hazırlanmış bu eser, 7. yüzyılda yaşamış Muhammed adlı kült liderini aklıselim merceğinin altına alarak deşifre etmekte ve dolayısıyla korku duvarını yıkmaktadır. Muhammed'in kurduğu dinin gayesi, bu eserde mantıklı cümlelerle açıklanmaktadır.

Muhammed'in ona inanmayanları ötekileştiren kültüne mensup her müridi, elbette bu kitabın yazarına küfredecek, nefret kusacak, daracık algıları sebebiyle yazara birbirinden gülünç Yahudi dölü/Ermeni tohumu/Rum artığı/Siyonist uşağı etiketlerinden birini yahut birkaçını yakıştırmak suretiyle hakaretlerde bulunacaktır. Bunlar bilindik şeylerdir. Zira bu kişilik yapısı ve düşünce dünyası, onlara, Muhammed efendilerinden miras kalmıştır.

Yazar, İslamcıları yakından tanıyan biridir. İslamcıların küfür ve iftiraları cehaletlerinden, ana-babalarından miras edindikleri batıl inancı inatla savunmalarındandır. Mantıklı insanlar ise, safdillikle Muhammed'e inanıyor olsalar bile, yazara hakkını teslim edecektir. Aydınlanmanın şerefine.