kişinin, bir şey konusunda olumlu ya da olumsuz düşünce söylemesi.

düşünme, kavrama, karşılaştırma, değerlendirme gibi yollara başvurularak, kişi, durum ya da nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi.