Ordu da bir kilise. günümüzde Çam Burnu olarak anılan yerde Zeus’a adanan bir tapınağın yerine yapılmış. Bazı taşlarının üzerinde çeşitli yazılar bulunan kilisenin duvarlarındaki çeşitli renkteki kesme taşlar ise kendisinden önce yapılan kiliseye ait.