osmanlı ordusunda kapıkulu askerlerine verilen isim. kelime anlamı yeni asker demektir.
en temel görevleri savaşlarda merkez kuvvetleri oluşturmak ve padişahı korumaktır. buna rağmen zaman zaman kazan kaldırmak suretiyle padişaha isyan ettikleri ve dahi katlettikleri de vakidir. bu zamanlar tesadüfe bakın ki osmanlının zayıf zamanlarına denk gelmektedir. nihayetinde bunalan halkın ayaklanması sonucunda bu hayırlı kurum zaman zaman yaptığı hayırsızlıkları nedeniyle vakayı hayriye adıyla anılan bir olay sonucunda kapatılmıştır. osmanlı en güçlü zamanlarını da bu askerlerin yaramazlıklarından önceki altın çağında yaşamıştır.