yeni olma durumu ya da yeni olan bir şeyin özelliği.


eskimiş, yetersiz olan ya da zararlı sayılan şeyleri yeni, yeterli ya da yararlı şeylerle değiştirme, yenileştirme ya da yenileşme.