Yıldızların durum ve hareketlerinden anlam çıkararak falcılık yapan kimse, müneccim, astrolog.