mal ve hizmet üretimi için üretim faktörlerinin bir araya getirilmesini yöneten kişidir.
tdk sözlüğünde "Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci, menajer" şeklinde tanımlanır.