Genellikle kendisine benzemeyen, farklı kültürlerde yetişmiş 'yabancı' insanlara karşı duyulan rahatsızlık... Ancak bu rahatsızlığın içinde hem korku hem de nefret var. Zenofobi kavramı genel olarak kültürel farklılık ve bir başkasına duyulan öfke şeklinde açıklanıyor.