görsel
Türkiye OECD üyesidir. OECD, kuruluşundan bu yana üye ülkelerin kişi başına gayri safi hâsılalarını bir grafiğe dökmüş. 1970'den, bu kitabı bitirdiğim 2010'lu yıllara kadar o grafikteki konumumuz değişmemiş. Bir türlü kalkınmış ülkeleri, OECD ortalamasını yakalayamamışız. Onlarla karşılaştırıldığında yarım asırlık bir sürünüş hâlindeyiz.

Bu kitabı bitirdiğinizde, niçin böyle olduğunu biraz daha kavrayacaksınız. Sonra da lütfen her gün dinlediğiniz nasıl yükseldiğimiz, kalkındığımız, herkesi kıskandırdığımız konusundaki nutukları hatırlayın ve artık karar verin ki bunları söyleyenler doğru söylemiyorlar. Bu ülkeyi büyük adamlar, olağanüstü güçler değil biz kalkındıracağız. Evet siz! Kalkındıracak olan da, başarısız olup süründürmeye devam edecek olan da sizsiniz, biziz... Başka kimse değil. Bu ülkenin böyle sürünmesinin de asıl sebebi biziz. Aptallığımızla, cesaretsizliğimizle, bir kurtarıcı beklememizle, hareketsizliğimizle... Evet, biziz; sizsiniz.
YouTuber veya YouTube ünlüsü, video paylaşım sitesi YouTube'da videoları popüler olan ve belli bir YouTube kanalından video yayınlayan İnternet ünlüsü içerik üreticilerine verilen ad. Bazı YouTuberların kendi videolarında ürün yerleştirme yaptıkları kurumsal sponsorları bulunmaktadır.
Hipokondriyazis çok eski çağlardan beri “hastalık hastalığı” olarak da bilinen kişinin vücut belirtilerini yanlış yorumlamasına bağlı olarak, ciddi bir hastalığı olacağı korkusunu ya da ciddi bir hastalığı olduğu düşüncesini taşıyıp durması, yeterli tıbbi değerlendirme yapılmasına ve güvence verilmesine rağmen bu düşüncelerin sürüp gitmesi ile karakterize bir bozukluktur. Hipokondriazis terim olarak Hipokrat zamanından beri kullanıma gelen bir sözcüktür. Hipokrat o dönemde kaburgaların alt kısmında (anatomik olarak hipokondrium olarak tanımlanır) sıkça görülen ağrılar nedeniyle bu sözcüğü kullanmıştır.
hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen maddi veya manevi zarara karşılık olarak ödenen bedel, zarar ödencesidir. Tazminat zararların giderilmesini amacıyla sorumlu tarafından zarar görene ödenen veya mahkeme tarafından ödenmesine karar verilen parasal veya bir değer veya edimdir.
görsel


sağlam ve genellikle yumuşaktır. Endomorflar, çok kolay yağlanırlar. Endomorflar genellikle, kalın kollar ve bacaklarla daha kısa bir yapıya sahiptir. Kasları güçlüdür, özellikle de üst bacakları.
Buçuktepe İsyanı ya da Buçuktepe Vakası, II. Murat'ın (1421-1451) küçük yaştaki oğlu Mehmet'i tahta geçirmesine karşı çıkan Yeniçerilerin çıkardığı bir isyandır. II. Murat'ın tahta tekrar oturup buçuk oranında yeniçerilerin ulufelerine zam yapmasıyla son bulmuştur. Ayrıca bu isyan Osmanlı tarihinde çıkan ilk Yeniçeri isyanıdır.

O günden sonra Edirne'de isyanın gerçekleştiği tepenin ismi "Buçuktepe"; vakanın ismi ise "Buçuktepe İsyanı" olarak adlandırılmıştır
Türkçe'de "çember, döngü, el ele tutuşarak halka halinde yapılan dans" anlamına gelir.
hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve tüm vücuda yayılması sonucunda oluşan tehlikeli hastalıktır. özellikle endüstriyelleşmiş ülkelerde ölüm sebeplerinin ilk 10 listesinde yer alır. ülkemizdeki en yaygın çeşidi şüphesiz -büyükbabamı da bizden almış olan, yüzde 90 sigara kökenli, pasif içicilikle de vuku bulan- akciğer kanseridir. "küçük hücreli karsinom" denen türü çok hızlı seyreder.
Japon mutfağında kalın buğday unundan yapılan bir eriştedir. Udon, genellikle en basit şekli ile kake udon olarak kakejiru adı verilen hafif aromalı bir et suyu içinde sıcak halde bir erişte çorbası olarak servis edilir.
Hemen bütün meyve ağaçları için tomurcuk düşmanı sayılan, iri ak kanatları kalın, kara damarlı bir kelebek (Aporia crataegi).
görsel
Instagram (also known informally as IG or Insta is an American photo and video-sharing social networking service owned by Facebook, Inc. It was created by Kevin Systrom and Mike Krieger, and launched in October 2010 exclusively on iOS. A version for Android devices was released a year and half later, in April 2012, followed by a feature-limited website interface in November 2012, a Fire OS app on June 15, 2014 and an app for Windows 10 tablets and computers in October 2016. The app allows users to upload photos and videos to the service, which can be edited with various filters, and organized with tags and location information. An account's posts can be shared publicly or with pre-approved followers. Users can browse other users' content by tags and locations, and view trending content. Users can like photos, and follow other users to add their content to a feed. Instagram (also known informally as IG or Insta is an American photo and video-sharing social networking service owned by Facebook, Inc. It was created by Kevin Systrom and Mike Krieger, and launched in October 2010 exclusively on iOS. A version for Android devices was released a year and half later, in April 2012, followed by a feature-limited website interface in November 2012, a Fire OS app on June 15, 2014 and an app for Windows 10 tablets and computers in October 2016. The app allows users to upload photos and videos to the service, which can be edited with various filters, and organized with tags and location information. An account's posts can be shared publicly or with pre-approved followers. Users can browse other users' content by tags and locations, and view trending content. Users can like photos, and follow other users to add their content to a feed.
coşku, kişinin hoşnutluk duyduğu ve kendisini iyi hissettiği bir ruhsal durumdur. Psikiyatride öfori, her zaman patolojik anlam taşır ve çok kere organik serebral (beyinsel, beyinle ilgili) hastalığın önemli bir erken belirtisidir.
Hint kenevirinin tütün hali olan marihuana, ABD’de ‘weed’ ya da ‘pot’ adıyla da anılıyor.
görsel


Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900): Geleneksel din, ahlak ve felsefe anlayışlarını kendine özgü yoğun ve çarpıcı bir dille eleştiren en etkili çağdaş felsefecilerdendir. Bonn Üniversitesi'nde teoloji okumaya başlayan Nietzsche daha sonra filolojiye yöneldi. Leipzig Üniversitesi'nde öğrenimini sürdürdü, henüz öğrenci iken Basel Üniversitesi filoloji profesörlüğüne aday gösterildi. 1869'da sınav ve tez koşulu aranmadan, yalnızca yazılarına dayanarak doktor unvanı verilen Nietzsche profesörlüğü sırasında klasik filoloji çalışmalarından uzaklaştı ve felsefeyle uğraşmaya başladı. Tragedyanın Doğuşu, Zamana Aykırı Bakışlar, İnsanca Pek İnsanca, Tan Kızıllığı, Şen Bilim, Böyle Söyledi Zerdüşt, İyinin ve Kötünün Ötesinde, Ahlakın Soykütüğü, Ecce Homo, Wagner Olayı, Dionysos Dithyrambosları, Putların Alacakaranlığı, Antichrist, Nietzsche Wagner'e Karşı başlıca büyük eserleri arasında yer almaktadır.
"Dünyada malın olacağına Kayardı’nda bağın olsun”deyimi buradan geliyor. Gerçi biz bunu değiştirmiştir de değiştirmisiz ..