insanların ruh hallerine göre farklı farklı icra edilen, kişi kendine iyi geleni bulduğunda ona huzur veren, duygularına tek bir nota ile dahi tercuman olabilen sanat türü. en eskilerden beri süre gelen ruhun gıdası. dönemlere göre yepyeni müzik türleri oluşmuş ve insanlarda çeşitli etkiler bırakmıştır. örneğin; rock müzik yapısı itibariyle daha sertken ve insanlardaki isyan duygularını açığa çıkartırken, klasik müzik rahatlatıcı özelliği ile dikkat çeker. dikkat edilirse müzik ile yapılan tedaviler sakin, yormayan müzik türleri ile gerçekleştirilir.

ayrıca müzik ve müziğin getirisi olan dans konsantrasyonu kolaylaştırdığı için ritüellerde kullanılır. örneğin; mısır mabetlerinden müzik eksik olmaz veyahut islam ve hristiyan dinlerinde anlatılmak istenen müzik ile insanlara geçirilir. *

müzik kimi zaman bir anıyı hatırlatarak insanı hüzünlendirir kimi zaman ise neşelendirir. hatta hiç bir sebep yokken ağlamanıza sebep olur. müzik duygudur, insandır, olmazsa olmazdır, sevgilidir, arkadaştır, herşeydir.
Kelime Kökeni : Farsça

Sohbeti hoş ,neşeli ,konuşkan ve tasasız kimselere denir . Ayrıca Türk müziğinde bir akort olmakla birlikte bir ney türüdü
Rüyada Kâbe İmamını Görmek
Rüyada Kâbe imamını gören kimsenin haramdan ve haram yoldan uzaklaşarak helale yakınlaşacağı, bundan sonraki hayatında dini gereklerinin hepsini eksiksiz olarak yerine getireceği, Allah katında yükseleceği ve kemale ereceği şeklinde yorumlanır.
görsel


Rusya, Ukrayna ve eski Sovyetler Birliği'nin diğer eyaletlerinde ve eski Doğu Bloku'nun bazı bölgelerinde yaygın olan Rus kökenli yoğun ve ekşi bir çorbadır. Eski Doğu Almanya'nın en popüler yemeklerinden biriydi.
görsel

Paramnezi bir psikolojik rahatsızlıktır.Hasta bu rahatsızlıkta herhangi bir yerin aynısından olduğunu düşünür.Yani bu hastalıktan muzdarip kişiler bir yerin,mekanın kopyası olduğuna inanır.Örneğin oturduğu evin bir kopyası olduğunu aynı anda orada da yaşadığına inanır.Bir çeşit paralel evren Dünyası yaşarlar.
ana işletici makinesi buhar gücüyle çalışan güç santralıdır. Isıtılan su buhara dönüştürülerek bir elektrik üretecini süren buhar türbinini döndürmekte kullanılır. Türbinden geçen buhar Rankine çevrimi denilen yöntemle bir yüzey yoğunlaştırıcıda yoğunlaştırılırak geri suya dönüştürülür.
Kulenin yapım tarihinden, 1901’den bu yana hiç durmayan bu saat bugün hala çalışıyor.
görsel


Manisa'da yer alan Spil Dağı'nın kuzeybatısında varlığını sürdüren Ağlayan Kaya, yalnızca bir kaya parçası olmasına rağmen, konu olduğu ilginç efsanesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ağlayan Kaya, Manisa'nın bilenen efsanelerinden ve gezilecek yerlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Çok sayıda turistin, gezi ve kültürel amaçla ziyaret ettiği Ağlayan Kaya'nın efsanesine gelecek olursak;

Niobe ve Ağlayan Kaya Efsanesi
Hazreti Süleyman tapınağı nerede
Hz. Süleyman tapınağı nerede biliyor musunuz?
Son zamanlarda Hz. Süleyman tapınağı ile ilgili pek çok yazı okumuşsunuzdur. Çünkü, binlerce yıldır bulunamayan bu tapınak çok önemlidir. Rivayete göre tapınak, Kudüs’te Siyon tepesi üzerine kurulmuştur. Kent merkezinin güney yanında bulunan bu tepe yıllardır araştırılmaktadır.

Süleyman tapınağı nerede
Hazreti Süleyman tapınağı nerede
Eski yazıtlarda, Hz. Süleyman’ın bu tapınağı Moriah Dağı üzerine yaptırdığı söyleniyor. Kudüs etrafında ki pek çok tepeye yüzlerce isim takıldığından hangi tepeden bahsedildiği ne yazık ki bilinemiyor. De Bouillon’un Kudüs’te ordularını ve kendi karargahını kurduğu tepe, Siyon tepesi olarak geçmektedir. Fakat, akılları kurcalayan konu, de Bouillon’un karargahı kurduğu Siyon tepesinin kutsallığını bildiği halde buraya bir kilise yaptırmamasıdır. Godfrey de Bouillon Kudüs’te sadece 1 yıl kral olarak kalmıştır. 1100 yılında hastalanmış ve ölmüştür. Kudüs’ün ele geçirilmemesinin sebebi olarak görülen bu adam tarih tarafından çok sözü edilen bir adam olmuştur.

Süleyman tapınağı nerede
Hazreti Süleyman tapınağı nerede
Hz. Süleyman babası Hz. Davut’un sorduğu sorulara cevap vermek için karıncalardan yardım almış. Çünkü, Hz. Süleyman tüm dünyanın efendisidir. Cinler, insanlar, hayvanlar, rüzgarlar, metallere ve zamana hükmedebilen bir peygamberdir. Bu yeti Allah tarafından verilmiştir. Söylenen ve anlatılanlara göre bu gücü bir yüzük sayesinde sağlamaktadır. Bu kadar kudret gösterebilen bu peygamber, o dönem büyücülük ile de suçlanmıştır. İşte, bu nedenle Allah, yeryüzüne Harut ve Marut isimli melekleri yollamıştır. Fakat, insanlar bu iki melekten büyüler öğrenmişlerdir. Bu büyülerin zamanla Kabala, Masonluk ve Satanlar arasında kullanılmaya başlanmıştır. Öyle rivayet edilir. Hatta biz de biraz ileriye gidersek, Yüzüklerin Efendisi serisi aslında Hz. Süleyman’ın rivayet edilen yüzüğünden ortaya çıkmış bir seridir.Bugün bu büyük peygamber hakkında çok fazla şey bilmiyoruz. Fakat, Kur’an-Kerim dahil olmak üzere pek çok kutsal kitap,Süleyman peygamberden sıklıkla bahsediyor. Bugün hala bulunamayan tapınağı konusunda araştırmalar devam ediyor.

Süleyman tapınağı nerede
Hazreti Süleyman tapınağı nerede
Elbette hz.süleyman peygambere zamana ve mekana hükmedebilme yeteneği verdiği gibi, insanların bu tapınağı bulmasını isterse, tıpkı yüksek sütunlar sahibi irem şehrini buldurduğu gibi Hz. süleyman tapınağıda gün yüzüne çıkacaktır…

GEZİLEBİLECEK YERLER
TAPINAKLAR
görsel


Tarihçi Georges Duby'nin derlediği Batı'da Aşk ve Cinsellik, cinsiyetler arası ilişkiler eşcinsellik, boşanma, doğum kontrolü, zina gibi birçok kavramın tarih boyunca geçirdiği değişimleri farklı yönleriyle incelerken, tarih yazımına da yeni bir soluk kazandırıyor. 23 makaleden oluşan kitap, titiz araştırmalara dayanarak Sümer Tanrıçası İnanna'dan Lesboslu Sappho'ya, Megaralı şair Theognis'ten Aziz Hieranymus'a önemli figürleri en özel yönleriyle tanıtırken Antik Mısır'dan günümüze uzanarak binlerce yıllık toplumsal değişimi aşk ve cinsellik ekseninde sunuyor.
hukuksal bir sonuç elde etmek, bir hüküm sağlamak için bir yargı organına başvurma ve bunun sonucu olarak yargı organınca çözümü, hükme bağlanması gereken konu.

öne sürülerek savunulan düşünce.
gülünç olacak ölçüde kısa ve dar giysi giymiş olan (kimse).

yersiz ve zamansız davranışları olan (kimse).
görsel

İlhan Taşcı'nın araştırmacı kaleminden çıkan, Tayyip Erdoğan'ın milyon dolarlara ulaşan malvarlığının belgesel öyküsüne "tarikat-siyaset-ticaret" üçgenindeki çocuklar, damatlar, kardeşler, enişteler, yandaşlar, hükümet üyeleri eşlik ediyor
görsel

İki bölüme ayrılan bu kitabı, Kuran’a ilişkin farklı değerlendirmeler ve Ortodoks inanç ve düşüncelere aykırı ve karşı yorumlar, araştırma-inceleme ve çeviri yazılarımızdan oluşturduk.

1) Kuran’ın inişi, yazılışı, kaynakları, vahiylerin algılanışı; karşı çıkanların dayanakları, Kuran’ın anlaşılırlığı, belirsizliği; Kuran yazıcıları ve esinlenilen kişiler, Muhammed’in öğretmenleri; Mekke ve Medine Surelerindeki farklılaşmalar; ilk üç halifenin Kuran derlemesi ve resmi Kuran dışındaki surelerin toplanıp yakılması; resmi Kuran metinleri dışındaki çalışmalar; Emevi dönemindeki Kuran üzerinde tahrifatlar...

2) İkinci bölümde, tarihin bir kesiminde Anadolu’da ortaya çıkıp, Batı Avrupa’ya kadar yayılan karşıt inanç ve düşünce hareketlerini inceledik. Hıristiyan heterodoksizmini oluşturmuş 3. yüzyıldan 14/15. yüzyıla kadar 12 yüzyıla yakın sürmüş ve Batı’da özgür düşünceye ve toplumsal siyasetlere kaynaklık etmiş bulunan Dualist inançları (Messelianizm, Paulikianizm, Bogomilizm, Katharizm vb.) inceleyip irdeledik ve İslam Heterodoksizmi ile, yani Alevilikle ilişkilerini ve bıraktıkları izleri bulmaya, ortaya çıkarmaya çalıştık. Ve Ortodoks egemenlerin bu inançlara bağlı topluluklara yaptıkları zulümlere, kovuşturmalar ve büyük kırımlara tanıklık ettik...
görsel


Toplumsal konulara duyarlılığı ile tanınan edebiyatçı ve fikir adamı Zülfü Livaneli, bu kez Ege balıkçılarının ve hayal kurmaktan bile mahrum bırakılan göçmenlerin kaderine eğiliyor. Usta edebiyatçı Livaneli, Balıkçı ve Oğlu ile son yılların en can yakıcı ve büyük dramı “göçmenliği” balıkçı Mustafa, Mesude ve Samir bebek üzerinden anlatıyor. O güne dek sıcak evlerinde televizyondan izledikleri haberlerden aşina oldukları ölü insan bedenleri ve yarı ölü bir bebek evliliklerinin tam ortasına düşerek bir bomba etkisi yaratıyor; aile ilişkilerini bambaşka bir çehreye büründürüyor. Balıkçı ve Oğlu, Ege’nin tarihinden bugününe, balık çiftliklerine ve rant hırsıyla dağlara, kıyılara saldıran şirketlerin yarattığı ekolojik yıkıma dair çok şey söylüyor. Bunun ötesinde göçmenlerin bir bilinmeze doğru göze aldıkları yolculuğu, hayatta kalma çabalarını ya da ölümü; kısacası “deryaya yakın, dünyadan uzak” yaşamlarını odağına alıyor. Livaneli’nin belki de en şiirsel romanı olan Balıkçı ve Oğlu; aile, aşk, ebeveynlik, evlat, kadın dayanışması, dostluk, göç, doğa üzerine çağdaş bir epope. Zülfü Livaneli’nin, uzun bir aradan sonra yazdığı ve heyecanla beklenen yeni romanı Balıkçı ve Oğlu, ustalıkla seçilen tasvirlerle okurun zihninde capcanlı bir anlatı oluşturuyor.
görsel

Çeçenistan Savaşı, Moskova'daki tiyatro baskını, Beslan'daki okul katliamı ve benzeri trajedilerle beslenen otoriterizm, mafyatik kapitalizm, siyasal ve ahlâki çürüme, yoksulluk ve yalnızlaşma: işte, Sovyetler Birliği sonrasında Rusya'nın geldiği yer. Ve tüm bu süreci idare eden, bütün politikasını özgürlüğü bozmak ve özgürlük isteyenleri ezmek üstüne kuran, ülkenin zorba istihbarat servisinin yetiştirmesi, eski bir KGB yarbayı olan Putin.

Bu, Vladimir Putin hakkında bir kitap değildir, ama Putin'in Batı'da göründüğü şekliyle bir portresini sunmaya da kalkışmaz. Ayrıca, bu kitapta Putin'in Rusyası'na asla pembe gözlüklerle bakılmaz. Gerçi Rusya'da herkes Putin'in davranışlarına ayak uyduruyor değildir. Batı bize hâlâ bu rolü biçmekten çok hoşlansa da bu ülkede köle olmak istemeyen, özgür olma hakkını kullanmak için çabalayan çok sayıda insan vardır. Fakat, Putin'in ülkenin her tarafında dilediği gibi at koşturmasının başlıca müsebbibinin, bu ülkede yaşayan insanların büyük çoğunluğunun kayıtsızlığı ve itaatkârlığı olduğuna da şüphe yoktur.
Hastanın muayene masasına erişebilmesi için kullanınılır. Bir veya iki basamaklıdır.
görsel


Çin ve Amerika Birleşik Devletleri-Çin ilişkileri konusunda Amerikalı bir tarihçiydi. 1936'dan 1977'de emekli olana kadar Harvard Üniversitesi'nde ders verdi.
bir doğruyu izleyen, doğru boyunca oluşan, doğru ile ilgili.

birinci dereceden anlatımlara verilen ortak nitelik.
hayvan davranışlarını inceleyen zooloji alt dalıdır. Etoloji, özellikle evrim, nöroanatomi ve ekoloji gibi bazı bilim dallarıyla sıkı bir iş birliği içinde yürütülen, laboratuvar ve alan çalışmalarını kapsar.