üstü kapalı sözlerle korkutmak, gözdağı vermek, tehdit etmek.


sakin, yumuşak görünmekle birlikte karşısındakini gizliden gözüyle ve hareketleri ile korkutmak.