bir yere ya da bir kimseye yaslanmak.

bir şeyin ya da bir kimsenin üzerine eğilerek kapanmak.