bir organizmada normal yapıdaki veya kromozom sayısındaki bir sapma anlamına gelir. Zihinsel bir sapma örneği şizofrenidir