görsel


Yunanca "-a: olumsuzluk ön eki", "biblio: kitap" ve "phobia: korku" kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Okunacak hiç kitap kalmaması, her şeyi okuyup tüketme korkusuna denir.