Fransızca abstrait “soyut, özet, hülasa” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen abstractus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince abstrahere “bir bütünden çekip ayırmak, özünü almak, suyunu sıkmak” fiilinin ()t° ekiyle geçmiş zaman fiil sıfatıdır. Bu fiil Latince trahere, tract- “çekmek” fiilinden ab ön ekiyle türetilmiştir.