Türkiye Türkçesi obuk sapuk veya obur sapur “saçma sapan” deyiminden türetilmiştir.