Oynak kemiklerin arasındaki açıları genişletmeye yarayan kasların genel adı, büken karşıtı.