Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş:


Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse.

Banka şubesi.

Vapur ortaklığı.

Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse.