Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı:

Tadı bu nitelikte olan:


Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap:


Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem:


Çarpıcı, göz alıcı (renk).

Keskin, şiddetli:


Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü.