Denizin, kara sularının dışında kalan bölümü.

Denizin kıyıdan çok uzaklarda bulunan geniş bölümü, engin.