Gemilerin idari açıdan kolayca girip çıktıkları liman.

Hava şartlarından kolayca etkilenen liman.