Bir sorunu gerekli açıklığa kavuşturan:


Kendinden önce gelen kelimeyi belirten, açıklayan (kelime veya kelimeler):