Türk Kurtuluş Savaşı zamanında Millî Mücadele’yi destekleyen belli başlı Anadolu gazetelerinden birisidir.

Kastamonu’da yayımlanmıştır.(15 Haziran 1919 – 14 Aralık 1931) Kastamonu Lisesini yeni bitiren üç genç Hüsnü Açıksöz, Ahmed Hamdi Çelen ve Tahir Karauğuz tarafından 15 Haziran 1919 ‘da kuruldu.Sahibi ve yazı işleri müdürü Ahmed Hamdi Çelendi. Haftada iki kez yayımlanacağı bildirilen ve 300 adet kadar basılan Açıksöz gazetesi Millî Mücadelenin henüz başlamadığı bir dönemde ulusu yurdun çıkarları uğruna birlik olmaya çağırıyordu.

Açıksöz Gazetesi Türk Kurtuluş Savaşı süresince yazılarıyla Türk ordusuna ve Türk ulusuna bağımsızlık ve ülkenin kurtuluşu için destek olmuştur.Bir hafta sonra çıkarılabilen ikinci sayısında gazetenin haftada bir, iki sayfa olarak yayımlanacağı açıklandı.Büyük maddi güçlüklere karşı lise müdürü Behçet (Yazar; Nida takma adıyla ve tarih öğretmeni İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın yazı desteğiyle yayınını sürdürdü. Açıksöz Gazetesi 9 Mart 1921’den sonra cumartesi günü dışında her gün yayınlandı. Hüsnü Açıksöz gazetesini 14 Aralık 1931’de kapatmak zorunda kaldı.1937’de Doğrusöz adıyla yeni bir gazete çıkardı.