Açılma işi.

Herhangi bir konuyla veya sorunla ilgili olarak düşünce ve uygulamalarda yeni koşulların gerektirdiği değişiklikleri veya yenilikleri yapma.

Yeni bir bakış açısı getirme.

Sağ açıklık