Açılma işi.

Yeni bir yapının, yerin veya kuruluşun çalışmaya başlaması, küşat.