Acıma duygusu olmayan, katı yürekli, merhametsiz.

Acıma duygusu olmadan, merhametsizce.