Açacak, dil, anahtar

Demircilerin baltanın deliğini açıp genişletmek için kullandıkları alet.