Hareket hâlinde olan bir cisim üzerinde havanın yarattığı etkiyi inceleyen bilim.

Gazların hareketini inceleyen bilim dalı.

Bu bilim alanlarıyla ilgili olan.