İngilizce aynı anlama gelen aerosol sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1926 Erik Rotheim, Norv. mühendis.) Bu sözcük Latince aer “hava” ve Latince solutio “eriyik” sözcüklerinin bileşiğidir.